BORANG UP-17 (ONLINE)
BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JANUARI 2018
PROGRAM PHD, SARJANA, SARJANA MUDA & DIPLOMA

Arahan
 1. Untuk menangguh peperiksaan sila 'tick' subjek dan tekan butang 'save' atau sebaliknya.
 2. Sila tekan butang print untuk cetakan yang perlu di hantar ke Unit Peperiksaan OUM

Nota

 1. Pastikan maklumat yang tertera dalam cetakan adalah betul (sila kemaskini maklumat dalam portal) .
 2. Pastikan kursus yang ditangguh adalah betul (sila 'refresh halaman dan ikuti arahan).
 3. Tarikh tutup permohonan adalah SATU(1) MINGGU selepas tarikh akhir peperiksaan semester berkenaan.
 4. Bayaran RM100 akan dikenakan bagi sesuatu kursus dan akan dicajkan ke dalam akaun pelajar.
 5. Sertakan dokumen sah berkenaan bagi alasan yang diberikan dalam permohonan anda.
 6. Permohonan tanpa dokumen sah berkenaan tidak akan dipertimbangkan.

Dokumen Diperlukan
 1. Urusan Kerja - Surat sokongan daripada pihak majikan.
 2. Urusan Peribadi - Dokumen yang berkaitan.
 3. Kesihatan / Perubatan - Surat laporan doktor.
 4. Kematian Ahli Keluarga - Sijil kematian
 5. Urusan Perkahwinan - Salinan kad perkahwinan / sijil nikah bagi pelajar sahaja

Hantarkan Permohonan Kepada :
Unit Penilaian dan Peperiksaan,
Open University Malaysia,
Blok B, Jln Tun Ismail,
50480 Kuala Lumpur.
Faks : 03-26978819


NAMA :
NO. MATRIKULASI:
PUSAT PENGAJIAN:
# Kod & Nama Kursus Alasan Penangguhan

Tarikh: