PROGRAM KHAS PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) KPM-OUM
 
A. Kelayakan Ikhtisas
1 Keputusan Peperiksaan Diploma Perguruan / Sijil Guru
 
2 Tahun
 
3 Kursus di Maktab
 
 
4 Pengalaman Mengajar Matapelajaran Terkini (Sila lampirkan jadual waktu terkini yang telah disahkan)
 
  Matapelajaran Utama [?]
1
2
3
4
[?] Jumlah waktu mengajar dalam seminggu
 
  Jawatan Penting Berkaitan Bidang Pengajian Dipohon (Di sekolah/Luar Sekolah)
1 Jawatan
 
2 Peringkat