PERMOHONAN UNTUK KEMASUKAN TERBUKA
APPLICATION FOR OPEN ENTRY
 
     
     
   
     
     
 
 
Masukkan Nombor permohonan anda
(Enter your application number)
ATAU (OR)
 
Masukkan IC Baru anda
(Enter your new IC number)
 
 
 
     
 
PROSEDUR PERMOHONAN
APPLICATION PROCEDURES
 
1. Isikan dengan jelas, gunakan pen mata bola dan HURUF BESAR sahaja.
  Please use black ballpoint pen in CAPITAL letters only.
2. Semua permohonan perlu sampai di Open University Malaysia (OUM) sebelum tarikh tutup seperti diiklankan.
  All applications must reach OUM before the closing date as advertised.
3. Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada:
  Kindly forward completed application form to:
 
 

Pendaftar
Open University Malaysia
Tingkat 12B, Menara Dato' Onn,
Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC),
Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur.

 
Borang Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
Incomplete applications will not be processed.